Σχετικά με τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής

φίλτρα νερού κεντρικής παροχής aquaphorΦίλτρα νερού Κεντρικής Παροχής

Διαβάστε εδώ ερωτήσεις – απαντήσεις μέσα από το ηλεκτρονικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Δείτε εδώ τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής AQUAPHOR

Χρειάζομαι και φίλτρο άνω ή κάτω πάγκου μετά από το φίλτρο κεντρικής παροχής ;

Σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλίζουμε καθαρό πόσιμο νερό μετά από ενα φίλτρο κεντρικής παροχής, ωστόσο, εφόσον υπάρχει φίλτρο νερού κεντρικής παροχής, είναι προεραιτικό να μεσολαβή και κάποιο φίλτρο άνω ή κάτω πάγκου.

Ποιό φίλτρο κεντρικής παροχής είναι κατάλληλο για την ανάλογη ποιότητα νερού σε κάθε περιοχή ;

Έχουμε 3 διαφορετικούς τύπους κεντρικής παροχής ανάλογα με την ποιότητα νερού που υπάρχει καθώς και την καθημερινή ποσότητα κατανάλωσης νερού, και οι 3 τύποι φίλτρων είναι εξίσου αποτελεσματικοί σε χλώριο, βαρέα μέταλλα και είναι ιδανικοί για το νερό δικτύου που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.

1. Η σειρά AQUABOSS με επιλογή ανταλλακτικού φίλτρου α. Ιζημάτων β. Άνθρακα γ. Ρητίνης

α. AQUABOSS με ανταλλακτικά φίλτρα πολυπροπυλενίου PP για ιζήματα απαραίτητο μόνο αν υπάρχουν σε αυξημένο βαθμό ιζήματα ώστε να μην βουλώνουν πρόωρα τα ανταλλακτικά φίλτρα άνθρακα, να γίνεται καλύτερα η μικροφίλτρανση, αλλα και να περιορίζεται το κόστος ανταλλακτικών καθώς τα ανταλλακτικά πολυπροπυλενίου έχουν σημαντικά μειωμένο κόστος και επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των φίλτρων άνθρακα. Ωστόσο τα ιζήματα μπορούν να αφαιρεθούν στο 100% και από τον άνθρακα και σε καλύτερο βαθμό για αυτό μπορούμε να συνδυάσουμε 2 φίλτρα άνθρακα χωρίς πολυπροπυλένιο, 1 aquaboss με Β510-02 (προ-φίλτρανση και αφαίρεση ιζημάτων) και έπειτα ενα AQUABOSS με Β510-07 ή 1 AQUABOSS με πολυπροπυλένιο για την αφαίρεση ιζημάτων και έπειτα ενα AQUABOSS με Β510-07

β. AQUABOSS με ανταλλακτικά φίλτρα από μεμβρανώδη συμπαγή ενεργό άνθρακα Β510-07 <1mc  και Β510-02 <5mc. Η διαφορά τους έγκειται στο οτι το β510-07 είναι ιδανικότερο για πόσιμο νερό αν δεν μεσολαβή άλλο φίλτρο άνω ή κάτω πάγκου, το Β510-02 χρησιμοποιείται καλύτερα ως προ-φίλτρο πριν το Β510-07 ή αν μεσολαβή άλλο φίλτρο άνω ή κάτω πάγκου. Και τα 2 ανταλλακτικά φίλτρα αφαιρούν μικροοργανισμούς, χημικά όπως το χλώριο, βαρέα μέταλλα ιζήματα οσμή και γεύση.
Ωστόσο δεν μας προσφέρουν μεγάλο βαθμό αποσκλήρυνσης, σε περίπτωση που υπάρχουν σε υψηλό βαθμό άλατα, προτείνεται και συνδυάζονται με κάποιο φίλτρο ρητίνης σε συσκευή aquaboss πάλι στη σειρά.

γ. AQUABOSS με ρητίνη. Η ρητίνη aquaphor μας προσφέρει μαλακό νερό, ιδανική για πολύ σκληρό νερό με πολλά άλατα – για πόσιμο νερό οικιακής χρήσης, για νοσοκομεία και επαγγελματικούς χώρους όπως καφετέριες, εστιατόρια κ.α. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς τον συνδυασμό με άλλο φίλτρο, ωστόσο προτείνεται να τοποθετείται ανάμεσα σε 2 άνθρακες ή μετά απο πολυπροπυλένιο και πριν από άνθρακα για να έχουμε καλύτερο βαθμό αποσκήρυνσης.

Ποιά η διαφορά των συσκευών AQUABOSS με τα Big Blue και τη σειρά Viking ;

Η διαφορά στις συσκευές AQUABOSS με τη σειρά Big Blue και Viking έγκειται στο ότι τα AQUABOSS είναι μικρότερα σε μέγεθος με μικρότερο κόστος και λιγότερη αυτονομία στα ανταλλακτικά φίλτρα ωστόσο ανάλογης φίλτρανσης και απόδοσης.

Ποιά είναι η διάρκεια χρήσης του πολυπροπυλένιου ;

Το πολυπροπυλένιο στο μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας, χρειάζεται αντικατάσταση για μια οικογένεια 2-4 ατόμων (εκτιμώμενα καθώς είναι ανάλογα με τα λίτρα κατανάλωσης) κάθε 3-6 μήνες και κάθε 1-3 μήνες, σε περιοχές που το νερό περιέχει μεγαλύτερο βαθμό ιζημάτων. Η αντικατάσταση του πολυπροπυλενίου γίνεται όταν αποκτήσει σκούρο χρώμα (από άσπρο που έχει) συνήθως καφέ απόχρωση που δημιουργείται από την κατακράτηση των ιζημάτων και κυρίως από το χώμα.

Ποιά είναι η διάρκεια ζωής του άνθρακα στο AQUABOSS ;

Η διάρκεια ζωής στον μεμβρανώδη ενεργό άνθρακα Β510-07 είτε του Β510-02 είναι 4.000λίτρα στο καθένα και μπορεί να επεκταθεί στο διπλάσιο αν έχουμε 2 συσκευές στη σειρά. Ωστόσο αν θέλουμε να υπολογίσουμε χρονικά την αλλαγή τους, μπορούμε με τους εξής τρόπους, ή τοποθετώντας κάποιον μετρητή λίτρων από το εμπόριο, είτε υπολογίζοντας τα ημερήσια λίτρα, είτε τα λίτρα από κάποιον λογαριασμό νερού εφόσον δεν καταναλώνουμε νερό

π.χ. για πότισμα το οποίο δεν θα περάσει από το φίλτρο. Ενδεικτικά για μια οικογένεια 2-4 ατόμων με μέτρια κατανάλωση νερού στην Αθήνα, προτείνεται η αντικατάσταση 1 συσκευής κάθε 1-2 μήνες ή μέγιστο έως 6 μήνες σε περίπτωση που έχουμε λίγα λίτρα κατανάλωσης, ότι έλθει πρώτο.

Ποιά είναι η διάρκεια ζωής της ρητίνης και μέχρι ποιό βαθμό σκληρότητας μπορεί να αφαιρέσει τα άλατα ;

Διάρκεια 6.000-8.000 λίτρα. ( ανάλογο και με την σκληρότητα του νερού) με 2 συσκευές (aquaboss – Β510-04)

Διάρκεια 4.000 λίτρα. ( ανάλογο και με την σκληρότητα του νερού) με 1 συσκευή (aquaboss – Β510-04)

Διάρκεια 30.000+ λίτρα. ( ανάλογο και με την σκληρότητα του νερού) με 1 συσκευή Big blue 10′

Διάρκεια 60.000+ λίτρα. ( ανάλογο και με την σκληρότητα του νερού ) με 1 συσκευή Big blue 20′

Ενδεικτικά για μια οικογένεια 2-4 ατόμων με μέτρια κατανάλωση νερού στην Αθήνα, προτείνεται 1 big blue 10′.

Σε περιοχές που έχουμε σκληρό νερό όπως η κρήτη και η κέρκυρα προτείνεται 1 big blue 20′. Ωστόσο σε τιμές μεγαλύτερες από 500 περίπου ppm CaCO3 ή >200-300 λίτρα κατανάλωσης ανα ημέρα προτείνεται το big blue 20′ σε παράλληλη σειρά, με 2 ή περισσότερα σε σειρά. Υπολογίζοντας ότι το καθένα θα μας καλύψει για 40-60 κυβικά , αν είναι 3 τεμάχια: 3Χ50κυβικά=150 κυβικά αλλαγή ανταλλακτικών ή αναγέννηση σε αλατόνερο( αλάτι εμπορίου, σε αναλογία περίπου 3-5 κιλά αλάτι ανα ανταλλακτικό ρητίνης)

Ενδεικτικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Έδεσσα, η Ρόδος με υψηλή σκληρότητα προτείνεται  το Big blue 20′ με ρητίνη.

Ενδεικτικά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης που η σκληρότητα κυμαίνεται στο μεγαλύτερο μέρος από 200-350 ppm CaCO3 προτείνεται το big blue 20′ ή και το big blue 20′

Ενδεικτικά στην Αθήνα προτείνεται 1 συσκευή ρητίνης big blue 10′

– Σε περίπτωση που έχουμε χαμηλή κατανάλωση νερού, σε περιοχές με ποιότητα νερού όπως της Αθήνας ή περιοχές με ανάλογη ποιότητα νερού, προτείνεται 1 συσκευή AQUABOSS με ρητίνη β510-04 καθώς έχει λιγότερη διάρκεια από τα big blue και είναι πιο οικονομικό, μπορεί  επίσης να συνδυαστεί η συσκευή aquαboss και με ανταλλακτικό μεμβρανώδη άνθρακα εν σειρά, 1 aquaboss με b510-04 και 1 aquaboss με Β510-07 για το απόλυτα καθαρό νερό χωρίς άλατα, χλώριο και λοιπούς ρύπους. 

– Προτείνεται σε περιοχές εντός Θεσσαλονίκης ή σε περιοχές με ανάλογη ποιότητα νερού :

1 συσκευή AQUABOSS με  άνθρακα Β510-07  1 συσκευή AQUABOSS  με ρητίνη(ή big blue ρητίνης για περισσότερη διάρκεια)  και 1 συσκευή AQUABOSS με Β510-02.

– Σε περιοχές με αυξημένο ποσοστό ιζημάτων και αλάτων προτείνεται 1 AQUABOSS με άνθρακα Β510-07(ή big blue με άνθρακα)  1 συσκευή AQUABOSS   με ρητίνη(ή big blue ρητίνης για περισσότερη διάρκεια)  και 1 συσκευή AQUABOSS με πολυπροπυλένιο.


2.  Φίλτρα νερού Big Blue 10′ 20′ 

Τα πιο δημοφιλή φίλτρα νερού κεντρικής παροχής καθώς συνδυάζουν χαμηλό κόστος σε συνάρτηση με την διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών φίλτρων.

Η διαφορά του Big Blue 10′ με το 20′ έγκειται μόνο στην διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών φίλτρων. Το Big Blue με διάρκεια ζωής τα 30.000 λίτρα κατανάλωσης και το Big Blue 20′ για 60.000 λίτρα κατανάλωσης, στο ανταλλακτικό άνθρακα. Στο ανταλλακτικό ρητίνης ανέρχεται στα 30 & 60.000 λίρτα αντίστοιχα. Στο ανταλλακτικό πολυπροπυλενίου υπολογίζουμε την αλλαγή σύμφωνα με την χρωματική απόχρωση, όταν το χρώμα του γίνει σκούρο (καφέ συνήθως) γίνεται η αλλαγή ή ανα 6-8 μήνες, ότι έλθει πρώτο.

Εκτιμώμενη διάρκεια αλλαγής του ανταλλακτικού φίλτρου μεμβρανώδη άνθρακα για το Big Blue 10′  για μια οικογένεια 2-4 ατόμων είναι περίπου στους 6 μήνες με κόστος ανταλλακτικού 55€, ενώ η εκτιμώμενη διάρκεια αλλαγής του ανταλλακτικού φίλτρου για το Big Blue 20′ για μια οικογένεια 2-4 ατόμων είναι περίπου 12 μήνες με κόστος ανταλλακτικού 85€.

Εϊναι απαραίτητη η παρουσία του Big Blue για κάθε σπίτι ανεξάρτητα απο την ποιότητα νερού καθώς θα αφαιρέσει 100% τυχόν ιζήματα, χλώριο και βαρέα μέταλλα. Προαιρετικά μπορούμε να τοποθετήσουμε ενα φίλτρο AQUABOSS  με πολυπροπυλένιο πριν το Big Blue ώστε να το προστατεύσουμε από το πρόωρη αντικακατάσταση σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ιζημάτων, ή προαιρετικά μπορούμε να τοποθετήσουμε ενα φίλτρο AQUABOSS με ρητίνη για την αφαίρεση αλάτων καθώς από μόνος του ο μεμβρανωδης άνθρακας έχει χαμηλό βαθμό κατακράτησης αλάτων.

Το Big Blue δέχεται και φίλτρα πολυπροπυλενίου σε περίπτωση που έχουμε αρκετά αυξημένο βαθμό ιζημάτων και κατανάλωσης νερού και είναι εναλλακτική λύση από την συσκευή AQUABOSS που είναι ιδανικό για λιγότερα λίτρα κατανάλωσης καθώς και για μικρότερο βαθμό ιζημάτων στο νερό.  Σε περίπτωση που έχουμε αυξημένη κατανάλωση νερού και αυξημένα ποσοστά ιζημάτων τότε προτείνεται 1 Big Blue 20′ με άνθρακα και 1 Big Blue 20′ με πολυπροπυλένιο.

3.  Φίλτρα νερού Σειρά Viking

Τα φίλτρα νερού σειρά Viking είναι ιδανική επιλογή για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, δημόσια υπηρεσία, ξενοδοχεία κ.α. Η Βασική διαφοροποίηση μεταξύ των τριών μοντέλων έγκειται κυρίως στην διαφορά μεγέθους και κατα συνέπεια στην διαφορετική διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών.

Η φίλτρανση είναι παρόμοια με αυτή των Big Blue με την διαφορά όμως ότι η συσκευή είναι ανοξείδωτη καθώς επίσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το ανταλλακτικό φίλτρο, που φθάνει έως 100.000 λίτρα.

Ωστόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες ή σε χώρους που υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση νερού προτείνεται η τοποθέτηση με 2 ή περισσότερα AQUAPHOR Viking,  επεκτείνοντας τα 100.000 λίτρα σε 200.000 λίτρα ή περισσότερα αναλογικά με τον αριθμό των συσκευών που είναι τοποθετημένα.

Το Viking και το Viking midi διατίθενται με 2 διαφορετικούς τύπους φίλτρων, η 1η φθάνει σχεδόν το <0,5mc Β150-plus (μπλέ) και το 2ο με πυκνότητα που φθάνει τα <5mc (καφέ) και τα 2 είναι ιδανικά στο να αφαιρέσουν 100% ιζήματα, χλώριο, βαρέα μέταλλα. Ωστόσο το Β150(μπλέ)  έχει διάρκεια ζωής 40.000 λίτρα από 100.000 που έχει το Β520(καφέ) και 25.000 λίτρα από 60.000 στο Viking Midi. Τα Β520-plus(μπλέ) είναι ιδανικότερα για πόσιμο νερό σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί άλλο φίλτρο νερού άνω ή κάτω πάγκου, καθώς θα μας προσφέρει μεγαλύτερη μικροβιολογική προστασία κυρίως για νερό που δεν υπάρχει επαρκής ή σταθερή χλωρίωση. Ωστόσο λόγο μεγαλύτερης πυκνότητας είναι πιο πιθανόν να βουλώσει πρόωρα από ιζήματα για αυτό προτείνεται να τοποθετείται πρίν, ενα φίλτρο πολυπροπυλενίου (με συσκευή AQUABOSS ή Big Blue)

Tο Viking Mini διατίθεται μόνο με φίλτρο <5mc επαρκή να μας αφαιρέσει 100% το χλώριο, βαρέα μέταλλα, ιζήματα.

Ποιά διαφορά έχουν τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής με τα φίλτρα κάτω ή άνω πάγκου;

Η αποτελεσματικότητα στα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής είναι ανάλογη στην αφαίρεση ρύπων αλλα και στην παραμετροποίηση, επιλέγοντας είτε κάποιο φίλτρο πολυπροπυλενίου για τα ιζήματα, είτε κάποιο φίλτρο μεμβρανώδη ενεργού άνθρακα για να αφαιρέσει τυχόν μικροοργανισμούς, χημικά όπως το χλώριο και βαρέα μέταλλα όπως το κάδμιο, μαγγάνιο και σίδηρο.

Το φίλτρο νερού κεντρικής παροχής είναι ασφαλής και απαραίτητα ;

Τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι και αυτό γιατί μας προφυλάσσουν από τα άλατα του νερού ( Ιόντα ασβεστίου και Μαγνησίου ) που είναι ο λόγος που βουλώνουν οι σωληνώσεις αλλα και καταστρέφονται τα πλυντήρια, οι θερμοσίφωνες, οι ηλεκτρικές συσκευές κ.α. Επίσης διατηρούν καθαρό το δίκυο από τα ιζήματα, τον σίδηρο, το χώμα και γενικότερα διατηρείτε καθαρό το δίκτυο διανομής του νερού.  Η απουσία χλωρίου από το δίκτυο του νερού δεν έχει καμία αρνητική επίδραση αφού το νερό είναι καθαρό και τρεχούμενο.

Ωστόσο γνωστό είναι ότι σε περιοχές, όπως της Κεντρικής Ευρώπης, που υπάρχει άρτιο σύστημα διανομής του νερού, το δίκτυο δεν χλωριώνεται, παρόλο που μεσολαβούν αρκετά χιλιόμετρα απόσταση από το σημείο της μονάδας επεξεργασίας μέχρι τον καταναλωτή.

Ωστόσο αξιοσημείωτο είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί σε μια απόσταση μή χλωριωμένου νερού στην κεντρική παροχή, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν όλα τα φίλτρα άνω ή κάτω πάγκου με ξεχωριστή βρυσούλα, να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί καθώς από το σημείο του ανταλλακτικού φίλτρου που φιλτράρεται το νερό μέχρι το σημείο που περνάει το νερό στην ατμόσφαιρα πριν περάσει στο ποτήρι μας, μεσολαβούν κάποια εκατοστά, απόσταση που επίσης είναι αρκετή να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί αφού το μέγεθός των μικροβίων είναι πολλαπλάσια φορές μικρότερο από το μέγεθος ενός εκατοστού. Κάτι που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο και δεν συμβαίνει.

Kαθοριστικός λόγος που τα φίλτρα κεντρικής παροχής είναι απαραίτητα, είναι γιατί κάνουν 100% κατακράτηση στο χλώριο, καθώς το χλώριο αφομοιώνεται από τον ανθρώπινο οργανισμό στιγμιαία σε επαφή με το δέρμα και πολλαπλάσια φορές περισσότερο με την εισπνοη μέσω των υδρατμών. Ωστόσο το σκληρό νερό με άλατα και τυχόν βαρέα μέταλλα είναι εξίσου βλαβερά για την υγεία του δέρματος και των μαλλιών.

Ωστόσο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διέλευση του νερού μέσα από το δίκτυο (όπως σε εξοχικές κατοικίες) για αρκετό καιρό, 3-4 μήνες ή περισσότερο, συνιστάται προληπτικά να υπάρχει διέλευση του νερού στο δίκτυο με χλωριωμένο νερό για αρκετές ώρες ώστε να γίνει απολύμανση του δικτύου μέσω του χλωρίου. Ωστόσο η περίπτωση ανάπτυξης μικροβίων στο δίκτυο μπορεί να προέλθει λόγο στασιμότητας του νερού, για αυτό προτείνουμε την παραπάνω διαδικασία ανεξάρτητα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φίλτρο νερού.

φιλτρα νερουΠληροφορίες στην κατηγορία: Φίλτρα νερού Κεντρικής παροχής – Επιμέλεια AQUAPHOR ΕΛΛΑΔΑ

AQUAPHOR

Newsletter

λάβετε νέα & προσφορές