κανατα-με-φιλτρο-για-airbnb ή ενοικιαζόμενα σπίτια

κανατα-με-φιλτρο-για-airbnb ή ενοικιαζόμενα σπίτια

Σε ενοικιαζόμενα ή airbnb.

 

Οι ενοικιαστές αναζητούν λύσεις φιλτραρίσματος νερού χωρίς εγκατάσταση. Εδώ είναι!

Αυτό το προϊόν θα συμβάλει στην άμεση βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε οποιοδήποτε νέο μέρος. Θα εξαλείψει την ανεπιθύμητη οσμή και γεύση και θα κάνει τα τρόφιμα και τα ποτά στο σπίτι καλύτερα.

Οι κανάτες με φίλτρο νερού δεν απαιτούν καμία εγκατάσταση και χρειάζονται λίγο χρόνο για να φιλτράρουν το νερό.

Τα φίλτρα άνω πάγκου & βρύσης έχουν  μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, φιλτράρουν περισσότερο νερό και παρέχουν ταχύτερα καθαρό νερό. Ωστόσο οι κανάτες μας προσφέρουν πιο ευέλικτη φορητότητα.

 

Δείτε όλες τις κανάτες με φίλτρο νερού