Τι συμβαίνει με το νερό στις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού;