Υπόθεση μαγνήσιο – Από τα πολυτιμότερα στοιχεία για τον άνθρωπο.