Πολυμέσα - φίλτρο νερού κάτω πάγκου aquaphor favorite

Φίλτρο νερού κάτω πάγκου AQUAPHOR  Favorite <0,5 mc

φίλτρο νερού κάτω πάγκου aquaphor favorite