Πολυμέσα - ΦΊΛΤΡΟ ΝΕΡΟΎ ΚΆΤΩ ΠΆΓΚΟΥ AQUAPHOR FAVORITE

Φίλτρο νερού κάτω πάγκου AQUAPHOR  Favorite <0,5 mc