Πολυμέσα - φίλτρο νερού άνω πάγκου βρύσης aquaphor topaz

Φίλτρο νερού βρύσης Topaz | Προσφέρεται με 2 ανταλλακτικά