Πολυμέσα - φίλτρο νερού για τα άλατα | Για το πλυντήριο

Φίλτρο νερού πλυντηρίου AQUAPHOR stiron | Αφαιρεί τα άλατα  (αποσκλήρυνση νερού)