Πολυμέσα - φίλτρα νερού πλυντηρίου για τα άλατα

Φίλτρο νερού πλυντηρίου AQUAPHOR stiron | Αφαιρεί τα άλατα  (αποσκλήρυνση νερού)