Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα Κ1-03 | λιγότερο από 5Mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Κ3