Πολυμέσα - φίλτρο ενεργού άνθρακα | AQUAPHOR B510 02

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα  Β510-02