Πολυμέσα - φίλτρο ενεργού άνθρακα | AQUAPHOR B510 07

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα  Β510-07 | 3 τεμάχια