Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα Β510-07 | λιγότερο από 0,8Mc

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα  Β510-07 | 3 τεμάχια