Πολυμέσα - ανταλλακτικό φίλτρο άνθρακα κεντρικής παροχής

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού κεντρικής παροχής ενεργού άνθρακα  Β 510-12