Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού πολυπροπυλενιο λιγότερο από 5Mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ιζημάτων πολυπροπυλενιο 5Mc