Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking | συμπαγές ενεργός άνθρακας 0,2mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking | μεμβρανώδης συμπαγής άνθρακας B515-13 midi 60.000λίτρα