Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking | συμπαγές ενεργός άνθρακας <5mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking B520-13 Pro 150.000 λίτρα