Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking Mini | συμπαγές ενεργός άνθρακας <5mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking Mini B505-13