Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking Mini | συμπαγές ενεργός άνθρακας 0,2mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Favorite B150