Πολυμέσα - φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φίλτρο νερού κάτω πάγκου Crystal Eco 0.1mc | 10 έτη εγγύηση