Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα Κ1-07 | λιγότερο από 0,8Mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Κ7