Πολυμέσα - ανταλλακτικό φίλτρο νερού aquaphor k2

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Κ2 | Για τα φίλτρα Crystal/solo/dwm