Πολυμέσα - Φίλτρα νερού άνω πάγκου

Ανταλλακτικό Φίλτρο B200 Modern