Πολυμέσα - aquaphor-big-blue-icon-small2-2

φίλτρο νερού κεντρικής παροχής BIG BLUE 10' μεμβρανώδη άνθρακα